Algemeen

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
 • Omdat de praktijk ook cliënten behandeld die minder goed ter been zijn, is het vanzelfsprekend dat deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let er dan op dat u daarin geen waardevolle spullen achterlaat.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rond het pand.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

Afspraken

Behandelingen gaan uitsluitend op afspraak. U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken.

U heeft meestal geen verwijzing van uw arts nodig. Omdat wij beschikken over een certificaat ‘Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)’ kunt u direct bij ons een afspraak maken.

Alleen op voorschrift van uw arts kan de behandeling aan huis plaatsvinden.

U dient op tijd voor uw behandeling aanwezig te zijn. Voor het verzetten of afzeggen van afspraken belt u tenminste 24 uur tevoren 0634402578. Niet tijdig verzette of afgezegde afspraken worden u in rekening gebracht.

Bij uw eerste afspraak neemt u een geldig identiteitsbewijs en een verzekeringspasje mee.

U dient gewassen/hygiënisch te verschijnen.

Soms kunt u oefenmateriaal van ons te leen krijgen. Spullen die u van de praktijk geleend heeft dient u wel voor of bij de laatste behandeling terug te geven. Wanneer dit niet gebeurt wordt wat u geleend heeft aan u in rekening gebracht. Wij lenen niet uit aan personen die niet bij ons in behandeling zijn.

Behandeling

De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij oefentherapie met apparatuur en groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig kunnen zijn.

Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of wordt de behandeling beëindigd.

Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Contactinformatie

DacFysio
 • Bijlmerdreef 101
  [4e verdieping]
  1102BP Amsterdam
 • info@dacfysio.com
   
 • 020 362 01 78 | 06.34 40 25 78
   

Contactformulier